Turisme

RAMÉNTOL PUJOL compta amb un equip d’advocats amb una àmplia experiència en el sector del turisme a Andorra.

El turisme representa un dels pilars de l’economia d’Andorra gràcies al seu excepcional volum de visitants (més de 8 milions de turistes a l’any). A partir dels anys seixanta, l’evolució exponencial del turisme a Andorra provoca  una reconversió i modernització de les seves estructures econòmiques i socials. Amb més de 50 anys d’experiència hem assessorat els nostres clients empreses, societats i grups de societats turístiques, andorranes i internacionals, respecte els canvis legislatius i reglamentaris del sector en matèria d’allotjament turístic, apartaments moblats per a vacances, allotjaments rurals, restauració, prestacions de serveis turístics d’estiu i d’hivern, etc.

Emetem opinions legals, relatives a la normativa aplicable a la matèria.

Els nostres assessors multidisciplinaris i plurilingües, amb amplis coneixements del sector turístic, assessoren els nostres clients, restauradors, hotelers, agències de viatges i tour operadors, operadors d’oci internacionals, i inversors en serveis turistics varis, en les branques del dret següents:

Mercantil i societari:

Els nostres advocats del sector del turisme, intervenen en la negociació i redacció de contractes d’explotació, gestió, arrendament i traspàs d’instal·lacions turístiques, hotels, complexes hotelers, restaurants, etc., així com contractes de cessió d’accions de societats quins actius i activitat esten vinculats al sector del turisme.

Proveïm un assessorament específic respecte l’arrendament i l’adquisició del bé immoble per desenvolupar-hi l’activitat turística, i per permetre a l’empresari consolidar, protegir i optimitzar la seva inversió de creació o adquisició d’un fons de comerç.

Acompanyem els nostres clients promotors hotelers i de la restauració nacionals i internacionals, en tot el procés de la promoció immobiliària.

El nostre equip d’especialistes en dret de societats presta assessorament als nostres clients del sector turístic, empreses, societats, grups ubicats a Andorra, i internacionals, en tots els aspectes societaris.

Urbanisme:

Els nostres advocats experts en matèria d’urbanisme, assessoren els clients en totes les qüestions relatives a la planificació i execució urbanística, que afecti a projectes immobiliaris dedicats al sector del turisme.

Realitzem informes jurídics relatius a les implicacions urbanístiques que contempla el projecte immobiliari que el client pretén desenvolupar, depenent de la tipologia, la ubicació, i en compliment de la normativa general i local aplicable.

Fiscal:

Acompanyem els operadors turístics per a millorar la seva activitat mitjançant una fiscalitat optimitzada i planificada.

Assessorem els nostres clients en matèria de fiscalitat directa, indirecta i internacional a través de la nostra xarxa de corresponsals en altres jurisdiccions.

Financer i bancari:

Assessorem els nostres clients en la negociació i redacció de tot tipus de contractes de finançament de projectes immobiliaris del sector hoteler, de restauració o altres serveis turístics (locals comercials, oficines, hotels, edificis, habitatges, etc.)., realitzats a Andorra i internacionals, amb garanties personals i hipotecàries.

La nostra perícia ens permet assessorar entitats bancàries o financeres i agents promotors o altres intervinents del sector turístic, en operacions de promoció, construcció, explotació, etc.

Laboral:

Assessorem els nostres clients del sector turístic i del lleure en totes les qüestions laborals que es derivin de la seva activitat empresarial.

Propietat intel·lectual , Protecció de dades, Tecnologies de la informació:

Assessorem els nostres clients en la protecció i l’explotació de marques, signes distintius, dissenys i noms de domini.

Acompanyem els nostres clients en el compliment de les seves obligacions, realitzem auditories i emetem informes de “due diligence” respecte la protecció de dades personals.

Intervenim en la negociació i la redacció de tot tipus de contractes relatius a la cessió i el tractament de bases de dades personals.

Assessorem en projectes de e-commerce i m-commerce.

 Administratiu:

Assessorem els nostres clients del sector turístic respecte  l’obtenció de les llicències administratives necessàries pel desenvolupament de llur activitat empresarial.

Realitzem les verificacions oportunes (due diligence) per a assegurar la idoneïtat de l’activitat de promoció turística o construcció projectada per a  l’obtenció de les llicències administratives.

Litigis:

Assessorem i intervenim en defensa dels interessos dels nostres clients del sector turístics en tota mena de procediments judicials i arbitrals.

La nostra perícia en matèria de litigis comercials, fiscals, immobiliaris, laborals i penals ens permet defensar els nostres clients del sector en les situacions conflictives que puguin derivar de llur activitat empresarial.