Tecnologies de la informació

RAMÉNTOL PUJOL compta amb una dilatada experiència i competència en l’assessorament dels seus clients en matèria de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

L’ important desenvolupament i evolució de les noves tecnologies a Andorra, situen aquesta com un dels països  plataforma per experimentar noves tecnologies en l’àmbit sobretot de telecomunicacions. Andorra és pionera en la implantació de la televisió digital terrestre i de la fibra òptica.

Comptem amb un bon coneixement del sector i  un equip multidisciplinari de professionals competents en les següents àrees del dret.

Mercantil i contractació:

Assessorem  en qüestions jurídiques plantejades per tot projecte empresarial en les tecnologies de la informació, i en particular respecte les noves eines digitals, tals com el comerç electrònic, la signatura digital, els serveis de núvols, xarxes socials, contractes de tota mena de software, llicències, suports, etc.

Aconsellem sobre les qüestions jurídiques que derivin de l’externalització de funcions (outsourcing), el disseny del projecte i el procés de contractació, la selecció de proveïdors, la externalització d’unitats productives, l’elaboració i la negociació dels acords del servei. Oferim la gestió i el seguiment de la relació contractual i la gestió de les situacions de crisis entre el client i el proveïdor.

Intervenim en la protecció jurídica de productes informàtics (hardware i software). Dissenyem i redactem contractes relatius a serveis electrònics.

Elaborem informes respecte de contingut de pàgines web.

Assessorem en projectes de e-commerce i m-commerce.

Estem especialitzats en el disseny i la redacció de tota mena de contractes de llicència de marques, patents i drets d’autor.

Fiscal:

Assessorem les empreses, societats i grups de societats del sector, en fiscalitat andorrana i internacional, gràcies a la nostra xarxa de corresponsals en altres jurisdiccions.

En resposta a les consultes dels nostres clients en matèria de fiscalitat corporativa proveïm solucions ràpides, proactives i pragmàtiques.

Propietat industrial i intel·lectual:

Aconsellem en matèria de drets sobre la propietat industrial i intel·lectual segons les lleis andorranes que regulen les patents, les marques i els drets d’autor, a Andorra i internacionalment, gràcies a la nostra xarxa de corresponsals.

Protecció de dades:

Assessorem els nostres clients en el compliment de les seves obligacions, realitzem auditories i emetem informes de “due diligence” respecte la protecció de dades personals.

Intervenim en la negociació i la redacció de tot tipus de contractes relatius a la cessió i el tractament de bases de dades personals.

Administratiu:

Intervenim en tot procés d’inscripció registral de dominis, drets de marca, de patents i de drets d’autor davant de les corresponents oficines del Principat d’Andorra i internacionals.

Defensem els interessos dels nostres clients en tot procediment judicial relacionat amb la protecció de dades personals, i en tot procediment sancionador davant de l’Agència de Protecció de Dades i de les jurisdiccions administratives.

Contenciós i arbitratge:

Defensem els nostres clients en litigis i arbitratges relacionats amb la utilització i l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Acompanyem els nostres clients en la defensa i la protecció dels seus noms de domini, i en matèria de protecció de dades en un entorn digital.

Intervenim en processos contenciosos relacionats amb els drets de propietat industrial i intel·lectual, amb la protecció de dades i amb les tecnologies de la informació.