Minoristes i consum

RAMÉNTOL PUJOL compta amb una dilatada experiència en l’assessorament de clients que operen a Andorra o des d’Andorra en el sector “Minoristes i consum”.

El comerç al detall a Andorra ha conegut un creixement significatiu des de la segona meitat del segle XX gràcies a un entorn competitiu marcat per :

  • uns preus baixos resultant  d’una fiscalitat indirecta privilegiada,
  • d’una diversitat de productes i
  • de la convenció amb els països veïns i la Unió Europea d’acords duaners.

Andorra rep més de 8 milions de visitants l’any, el que dinamitza el comerç al detall.
Aquest sector ha estat marcat per una evolució legislativa significativa, i en particular per la liberalització de la inversió estrangera amb la Llei d’inversions estrangeres i la regulació del sector amb la Llei del comerç.

Prestem als nostres clients del sector “Minoristes i consum” els nostres serveis en les següents àrees del dret:

Mercantil i societari:

Intervenim en totes les fases de la creació del negoci. Assessorem en la constitució de societats. Acompanyem els clients en l’obtenció d’autoritzacions de comerç i d’inversió estrangera. Aconsellem els nostres clients, empreses, societat i grups de societats, en el compliment de les obligacions jurídiques, fiscals, comptables i registrals.

Assessorem els nostres clients en la negociació i la redacció de contractes de subministrament, de franquícia, de distribució, de publicitat, etc.

Intervenim en processos de fusions i escissions de societats mercantils, tant amb caràcter intern entre societats d’un mateix grup, com entre societats independents.

Participem en transaccions de gran complexitat relacionades amb la fusió i l’adquisició de societats, empreses i actius.

Aconsellem en matèria de dret de la competència i de drets del consumidor.

Financer i bancari:

Aconsellem els nostres clients que operen en el sector de “Minoristes i consum” respecte les seves relacions amb bancs i entitats financeres. Negociem i redactem convenis de finançament, contractes de línies de crèdit, finançament del fons de maniobra, garanties de penyora, hipotecàries i personals.

Assessorem els nostres clients en operacions de finançament d’adquisicions de societats, de negocis i d’actius.

Acompanyem els nostres clients en operacions de finançament de béns immobles (locals comercials, magatzems, etc.).

Assessorem en matèria de banca electrònica i d’integració de mitjans de pagament en les plataformes escollides pels clients (e-commerce, m-commerce) per operar en internet.

Fiscal:

Assessorem els nostres clients en matèria fiscal directa, indirecta, immobiliària i internacional. Acompanyem els nostres clients del sector “Minoristes i consum” per a optimitzar i planificar les implicacions fiscals del seu negoci.

Immobiliari:

Assessorem els nostres clients en les operacions immobiliàries relacionades amb la seva activitat comercial: adquisicions de locals comercials, de terrenys i de magatzems, arrendaments, etc.

Administratiu:

Acompanyem els nostres clients en l’obtenció de les autoritzacions administratives (comerç, inversió estrangera, permís d’edificació, etc.) necessàries al desenvolupament de la seva activitat empresarial.

Intervenim en qüestions urbanístiques que puguin afectar els béns immobles utilitzats en el marc de l’activitat empresarial dels nostres clients.

Propietat intel·lectual , Protecció de dades, Tecnologies de la informació:

Assessorem els nostres clients en la protecció i l’explotació de marques, signes distintius, dissenys i noms de domini.

Assessorem els nostres clients en el compliment de les seves obligacions, realitzem auditories i emetem informes de “due diligence” respecte la protecció de dades personals.

Intervenim en la negociació i la redacció de tot tipus de contractes relatius a la cessió i el tractament de bases de dades personals.

Assessorem en projectes de e-commerce i m-commerce.

Laboral:

Acompanyem els empresaris en matèria de relacions laborals, prestant un servei continu als seus departaments de recursos humans.

Litigis:

Intervenim en litigis relatius a comerç al detall i a la comercialització de productes de consum.