Esport

RAMÉNTOL PUJOL compta amb un equip d’advocats amb una àmplia experiència en el sector de l’esport i en totes les branques del dret concernides.

Prestem assessorament a esportistes professionals amb residència al Principat d’Andorra, així com a empreses i societats tenedores de drets sobre esportistes, bé dels propis esportistes, bé titularitat d’inversors o professionals intermediaris (representants i agents) dels primers.

En aplicació de la Llei de l’esport, prestem assessorament a entitats esportives, clubs, federacions i associacions esportives.

Comptem amb uns assessors multidisciplinaris i plurilingües, amb especial coneixement del sector de l’esport, nacional i internacional amb assistència dels nostres corresponsals quan es requereix, que ofereixen serveis als nostres clients en les següents àrees del dret:

Mercantil, societari i propietat intel·lectual:

Assessorem els nostres clients en la constitució de societats mercantils quin l’objecte social de les quals és la tinença o explotació de drets d’imatge d’esportistes professionals.

Som especialistes en la redacció d’estatuts de clubs, associacions i federacions esportives, i acompanyem els nostres clients en tots els tràmits administratius precisos per a la inscripció al Registre d’Associacions al M.I. Govern d’Andorra.

Intervenim en la negociació i la redacció de contractes, nacionals i internacionals, de compravenda, cessió, traspàs dels drets federatius i d’imatge d’esportistes professionals.

Fiscal:

Assessorem els nostres clients del sector de l’esport en matèria fiscal.

Proveïm pels nostres clients, un servei de planificació fiscal, tant corporativa com individual, que els permet millorar llur eficiència gràcies a una fiscalitat optimitzada i planificada.

Acompanyem els nostres clients del sector en les qüestions fiscals que derivin d’operacions immobiliàries realitzades a Andorra.

Proveïm assessorament en l’àmbit de la fiscalitat indirecta a la que es troben subjectes els nostres clients del sector de l’esport.

Prestem assessorament en matèria de canvi de residència fiscal, en particular a aquells esportistes que desitgen establir-se a Andorra i assolir una millora de la seva fiscalitat, prenent en compte la seva situació fiscal en el país de residència anterior. Col·laborem amb fiscalistes d’altres jurisdiccions amb la finalitat d’informar els clients dels efectes fiscals de llur canvi de residencia tant a Andorra com en el seu país d’origen.

Acompanyem els nostres clients en la tramitació de tot tipus d’autoritzacions de residència (autorització de residència per raons d’interès esportiu).

Acompanyem els nostres clients en totes les qüestions administratives i jurídiques relacionades amb el canvi de residència.

 Administratiu:

Intervenim en defensa del nostre client esportista o entitat esportiva en el procediment derivat de la incoació d’expedient disciplinari fins a la comissió jurídica esportiva i en el procediment derivat de la incoació d’expedient de dopatge fins a la Comissió de dopatge internacional.

Contenciós i arbitratge:

Assessorem els nostres clients del sector de l’esport immersos en procediments judicials i arbitrals, en defensa dels seus drets d’imatge, comercials, o contractes professionals.

La nostra perícia en matèria de litigis comercials, fiscals, immobiliaris i laborals ens permet defensar els nostres clients del sector en les situacions conflictives que puguin derivar de la seva activitat.

RAMÉNTOL PUJOL compta amb un equip d’advocats amb una àmplia experiència en el sector de l’esport i en totes les branques del dret concernides.

Prestem assessorament a esportistes professionals amb residència al Principat d’Andorra, així com a empreses i societats tenedores de drets sobre esportistes, bé dels propis esportistes, bé titularitat d’inversors o professionals intermediaris (representants i agents) dels primers.

En aplicació de la Llei de l’esport, prestem assessorament a entitats esportives, clubs, federacions i associacions esportives.

Comptem amb uns assessors multidisciplinaris i plurilingües, amb especial coneixement del sector de l’esport, nacional i internacional amb assistència dels nostres corresponsals quan es requereix, que ofereixen serveis als nostres clients en les següents àrees del dret:

Mercantil, societari i propietat intel·lectual:

Assessorem els nostres clients en la constitució de societats mercantils quin l’objecte social de les quals és la tinença o explotació de drets d’imatge d’esportistes professionals.

Som especialistes en la redacció d’estatuts de clubs, associacions i federacions esportives, i acompanyem els nostres clients en tots els tràmits administratius precisos per a la inscripció al Registre d’Associacions al M.I. Govern d’Andorra.

Intervenim en la negociació i la redacció de contractes, nacionals i internacionals, de compravenda, cessió, traspàs dels drets federatius i d’imatge d’esportistes professionals.

Fiscal:

Assessorem els nostres clients del sector de l’esport en matèria fiscal.

Proveïm pels nostres clients, un servei de planificació fiscal, tant corporativa com individual, que els permet millorar llur eficiència gràcies a una fiscalitat optimitzada i planificada.

Acompanyem els nostres clients del sector en les qüestions fiscals que derivin d’operacions immobiliàries realitzades a Andorra.

Proveïm assessorament en l’àmbit de la fiscalitat indirecta a la que es troben subjectes els nostres clients del sector de l’esport.

Prestem assessorament en matèria de canvi de residència fiscal, en particular a aquells esportistes que desitgen establir-se a Andorra i assolir una millora de la seva fiscalitat, prenent en compte la seva situació fiscal en el país de residència anterior. Col·laborem amb fiscalistes d’altres jurisdiccions amb la finalitat d’informar els clients dels efectes fiscals de llur canvi de residencia tant a Andorra com en el seu país d’origen.

Acompanyem els nostres clients en la tramitació de tot tipus d’autoritzacions de residència (autorització de residència per raons d’interès esportiu).

Acompanyem els nostres clients en totes les qüestions administratives i jurídiques relacionades amb el canvi de residència.

 Administratiu:

Intervenim en defensa del nostre client esportista o entitat esportiva en el procediment derivat de la incoació d’expedient disciplinari fins a la comissió jurídica esportiva i en el procediment derivat de la incoació d’expedient de dopatge fins a la Comissió de dopatge internacional.

Contenciós i arbitratge:

Assessorem els nostres clients del sector de l’esport immersos en procediments judicials i arbitrals, en defensa dels seus drets d’imatge, comercials, o contractes professionals.

La nostra perícia en matèria de litigis comercials, fiscals, immobiliaris i laborals ens permet defensar els nostres clients del sector en les situacions conflictives que puguin derivar de la seva activitat.