Bancs i institucions financeres

RAMÉNTOL PUJOL compta amb un equip d’advocats experimentat i especialitzat en matèria financera i bancària. La nostra perícia i les nostres competències ens permeten assessorar entitats bancàries, companyies d’assegurances i qualsevol altra entitat o institució financera regulada, així com clients o proveïdors de serveis de les mateixes, tant andorranes com internacionals.

El sistema financer i bancari d’Andorra representa un dels principals eixos de l’economia d’Andorra, i aporta aproximadament un 16% al PIB.

El rigor del sector bancari andorrà, tant en matèria de supervisió com en l’estricta verificació de l’origen i destí dels fons, està avalat per organismes com el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Consell d’Europa. L’informe que va fer el FMI sobre Andorra el febrer 2007, indica que “la supervisió del sector financer, centrat en el sector bancari, és àmpliament sòlida”.

El sistema financer d’Andorra es caracteritza per la seva elevada ràtio de solvència i liquiditat (22,02% i 75,707% respectivament) obtingudes mitjançant una gestió conservadora i prudent dels seus components, que li han permès resistir la recent crisis financera internacional i obtenir uns resultats excel·lents en termes comparats amb altres països.

El sector bancari andorrà, amb més de 80 anys d’experiència, compta amb cinc establiments bancaris, dels quals quatre amb capital andorrà, i un amb participació internacional.

L’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) és l’òrgan que supervisa i controla les entitats integrades dins el sistema financer andorrà.

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIF) és l’òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners.

Comptem amb un equip d’advocats plurilingües que ofereixen als seus clients cobertura en tots els aspectes legals i reguladors del sector, tant a nivell d’Andorra com a nivell internacional, gràcies a la seva xarxa de corresponsals en altres jurisdiccions.

Regulació financera i bancària:

Els nostres advocats, especialistes en la matèria i plurilingües, assessoren entitats bancàries o financeres nacionals i internacionals, en tots els aspectes de la regulació financera i bancària a Andorra i especialment en el marc de:

  • l’ordenació del sistema financer
  • el règim jurídic de regulació del règim disciplinari del sistema financer,
  • la regulació de la creació de noves entitats bancàries en dret andorrà,
  • l’autorització per la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà,
  • el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i les gestores d’organismes d’inversió col·lectiva,
  • el règim jurídic de les entitats bancàries i
  • el règim administratiu bàsic de les entitats que operen en el sistema financer.

Igualment assessorem sobre la regulació financera i bancària que afecta els dipositaris d’actius financers al Principat d’Andorra.

Assessorem els nostres clients en el procés relatiu a l’autorització i constitució d’entitats financeres andorranes, en procediments de modificació o ampliació d’activitat financera, intervenint prop de l’autoritat supervisora (Institut Nacional Andorrà de Finances – INAF-). La nostra perícia ens permet assessorar sobre processos d’adquisició, fusió, reestructuració, escissió, dissolució i liquidació dels operadors del sector financer i bancari del Principat d’Andorra.

Oferim assessorament a les entitats bancàries o financeres en matèria de protecció del secret bancari i de protecció de dades, i de prevenció del blanqueig de diners o valors producte del crim.

Emetem consells i opinions legals, internes i externes, en matèria de regulació financera i bancària.

Contractació bancària i financera:

El nostre equip d’especialistes compta amb un gran prestigi en matèria de contractació bancaria i financera tant nacional com internacional. Aconsellem els nostres clients en operacions transfrontereres i acompanyem a entitats bancàries i financeres de renom internacional, que projecten operar amb altres entitats regulades al Principat d’Andorra, en tota mena de contractació que precisin, per a dur a terme operacions de finançament, d’intermediació, d’inversió o de provisió de serveis relacionats amb el sector financer i bancari.

Emetem consells i opinions legals en matèria d’operacions realitzades en el marc d’acords de compensació contractual (close-out netting) i sobre el caràcter executori a Andorra de contractes marcs (master agreements – REPO, GMRA, ISDA, etc.).

Operem en productes de banca de consum, operacions de factoring, leasing, renting, confirming, targetes de crèdit, matèries primeres, comerç internacional i finançament hipotecària.

Per la nostra àmplia experiència i dilatada actuació en els sectors empresarials més destacats d’Andorra, aconsellem en la contractació que precisin per la seva activitat econòmica, amb entitats bancàries o financeres.

Igualment, som experts en tota mena de procediments precontenciosos i contenciosos que es derivin de contractes financers o bancaris.