Assegurances

L’equip d’advocats de RAMÉNTOL PUJOL compta amb una dilatada experiència en l’assessorament de companyies del Principat d’Andorra, de companyies estrangeres que desitgen operar a Andorra a través dels mecanismes legals establerts i de clients assegurats.

Comptem amb uns assessors multidisciplinaris i plurilingües, amb especial coneixement del sector, que ofereixen serveis als nostres clients en les següents branques del dret:

Mercantil:

Prestem assessorament al client en l’àmbit del sector assegurances i en tots els productes i serveis d’assegurances (de vida, accidents, malaltia, responsabilitat civil, transport, industrial, etc.). Emetem opinions jurídiques sobre l’aplicació i validesa de clàusules específiques dels contractes d’assegurances i negociem i redactem contractes d’assegurança. Comptem amb una àmplia experiència en l’assessorament i emissió d’opinions legals a companyies d’assegurances estrangeres que s’interessen pel desplegament de la seva activitat al Principat d’Andorra.

La nostra perícia ens permet intervenir en la creació de companyies d’assegurances, delegacions de companyies d’assegurances internacionals, d’agències i de corredories d’assegurances al Principat d’Andorra.

Contenciós:

El nostre equip d’advocats especialistes analitza les demandes i les possibles reclamacions contra les companyies d’assegurances, o els clients d’aquestes, per a defensar els seus interessos respecte a tot procés de reclamació de danys i perjudicis, d’indemnització, de compliment d’obligació i de denúncia d’incompliment de contracte.

Assistim el client en tot procés derivat de l’assegurança de responsabilitat civil, responsabilitat professional, responsabilitat derivada de l’ús de vehicles, d’assegurança d’accidents de treball i altra assegurança d’accident, malaltia, o de vida, defensant els seus interessos per a assolir el millor acord o, eventualment, defensant els seus drets davant els òrgans jurisdiccionals.

 Fiscal:

Oferim a les entitats asseguradores un assessorament continuat respecte a les obligacions fiscals que comporta el desplegament i desenvolupament de la seva activitat.

Igualment, oferim assessorament continuat respecte a les implicacions fiscals de la contractació de productes concrets per tal que el nostre client proposin als prenedors les millors solucions, per exemple, en contractació de plans de pensions i d’assegurances de vida.