Política de privacitat

En utilitzar el present lloc web, les aplicacions, i/o al comunicar-se electrònicament amb RAMÉNTOL PUJOL a través de la seva web www.ramentolpujol.ad; es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l’Usuari. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de RAMÉNTOL PUJOL  les quals seran processades amb la finalitat de prestar els serveis i/o informació sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s’emmagatzema en una base de dades propietat de

En utilitzar el present lloc web, les aplicacions, i/o al comunicar-se electrònicament amb RAMÉNTOL PUJOLa través de la seva web www.ramentolpujol.ad; es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l’Usuari. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de RAMÉNTOL PUJOL, les quals seran processades amb la finalitat de prestar els serveis i/o informació sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s’emmagatzema en una base de dades propietat de RAMÉNTOL PUJOL que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei 29/2021 de 28 d’octubre qualificada de protecció de dades personals, el Decret 391/2022 del 28 de setembre de 2022, d’aprovació del reglament d’aplicació de la Llei 29/2021 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

RAMÉNTOL PUJOL, a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari els seus serveis que pogués considerar d’interès per al mateix, amb el seu consentiment.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti a l’accedir i utilitzar el lloc web i les aplicacions és RAMÉNTOL PUJOL, amb domicili social a aquests efectes: C/ Bonaventura Armengol, 10 Edif. Montclar – Bloc 1, 1ª planta, despatx 111-112, AD500 – ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA), telèfon +376 810 010 i correu electrònic: mail@ramentolpujol.ad

La legitimació per al tractament és el manteniment de la relació existent entre RAMÉNTOL PUJOL  i l’Usuari. Per tant, RAMÉNTOL PUJOL recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessàries per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació́ definitiva dels mateixos, es conservaran.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a l’accés, la rectificació i, si escau, la supressió de les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.ramentolpujol.ad; així com retirar el consentiment prestat, mitjançant comunicació escrita al seu delegat de protecció de dades a la següent adreça: dpo@ramentolpujol.ad

L’Usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat a RAMÉNTOL PUJOL o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

FINALITAT I TRACTAMENT DE LES DADES

Sempre hem estat compromesos en prestar els nostres serveis amb un alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència.

 • Legalitat: Només recopilarem les seves dades personals per a fins específics, explícits i legítims.

 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.

 • Limitació de la finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos i consentiment.

 • Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.

 • Seguretat de les dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.

 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixin o rectifiquin les seves dades quan ho consideri oportú.

 • Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.

 • Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

 • Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

 • Transferències internacionals: No es preveuen. Si s’escau serien sempre en països de la UE.

RECOLLIDA I TRACTAMET DE LES DADES

El tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, t’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de proporcionar informació, comercial i de serveis.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web i l’aplicació, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, imatges, icones, enllaços, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de RAMÉNTOL PUJOL o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del lloc web i de l’aplicació.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de RAMÉNTOL PUJOL o tercers, sense que pugui entendre que l’accés al lloc web i/o aplicació atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

RAMÉNTOL PUJOL, actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. RAMÉNTOL PUJOL tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

RAMÉNTOL PUJOL  no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis o continguts.

 • La falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels Usuaris, dels continguts.

 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels Usuaris.

 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels Usuaris en el lloc web.

 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als Usuaris a través del lloc web.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra. Tota persona usuària de lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Tota informació i documentació disponible en altres idiomes diferents al català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català ( si s’escau) i el de la versió original en català prevaldrà el d’aquesta última.