Responsabilitat social corporativa

RAMÉNTOL PUJOL promou en el seu equip l’equilibri entre la vida professional, personal i familiar. Sempre dintre del nostre compromís de proveir el millor servei als nostres clients, facilitem mitjans tecnològics per a permetre una millor flexibilitat geogràfica en el desenvolupament del treball, amb, per exemple, la possibilitat de treballar amb connexió remota.

Procurem que la nostra activitat professional tingui el més mínim impacte mediambiental, procurant, a títol d’exemple, maximitzar l’ús de paper reciclat.

La nostra sensibilitat ens ha portat a realitzar actuacions en benefici de la comunitat. Realitzem, a títol d’exemple, assistències gratuïtes en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats d’Andorra.

Participem també a donar a conèixer la nostra professió a estudiants, en col·laboració amb escoles del Principat, rebent en els nostres despatxos alumnes per que puguin descobrir el món de l’advocacia en el marc de pràctiques.