Metodología
Amb qui?

Volem que la relació amb els nostres clients sigui fluida, personal i de confiança. El tractament de cada assumpte és assegurat per un equip d’assessors escollits específicament, i és liderat i orquestrat per un dels nostres socis, que és l’interlocutor principal del client.

Pels assumptes que requereixin competències diferents a les adquirides i desenvolupades pels nostres advocats, proposem als nostres clients la col·laboració amb els nostres corresponsals, d’altres disciplines (notaris, arquitectes, auditors, etc.) i/o d’altres jurisdiccions territorials.  Assegurem la gestió de l’assumpte amb cada corresponsal, com si d’un membre del nostre despatx es tractés. La intervenció de cada corresponsal comporta un pressupost separat que sotmetem a l’acceptació del client.

Com ?

Assessorem els nostres clients amb diligència, oferint solucions pragmàtiques, imaginatives, i concretes. Fem prova de pedagogia i transparència, i actuem estrictament de conformitat amb les instruccions rebudes, per que el client tingui el domini de l’assumpte en curs i pugui prendre les decisions necessàries a la resolució dels seus problemes. El client rep i dona la seva conformitat prèviament a l’enviament de qualsevol document emès per compte seu.

El client està en contacte amb un dels nostres socis, que serà el seu interlocutor principal, per que sigui sempre informat de l’assumpte tractat. Ens adaptem a les exigències de cada un dels nostres clients en matèria de reporting.

A quin preu ?

La relació de confiança que existeix amb els nostres clients implica la necessitat sistemàtica de pactar prèviament a la realització de tot treball les modalitats de la seva facturació.

Els nostres pressupostos s’inspiren, en la mesura del possible, en les normes orientadores del Col·legi d’Advocats del Principat d’Andorra. Alternativament, pactem amb el client que els treballs realitzats seran facturats per aplicació d’una tarifa horària o segons un conveni d’honoraris específic.

Les despeses relatives a l’execució del mandat conferit seran igualment objecte d’un pressupost a part, i hauran de ser satisfetes directament pel client.