La capacitat tècnica
Experiència:

Els nostres advocats intervenen en la defensa dels interessos d’empresaris, de societats i de grups de societats, en els sectors de l’economia andorrana més rellevants (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.) des de fa més de 50 anys.

Gràcies al nostre esperit de col·laboració i a les nostres polítiques de formació interna continuada i de gestió del coneixement, sumem i sintetitzem les experiències professionals de cada un dels nostres advocats. La nostra experiència representa una clau d’èxit, en benefici dels nostres clients.

Coneixement del negoci:

Els nostres advocats, gràcies a llur experiència i competència multidisciplinària, intervenen des de fa més de 50 anys en defensa dels interessos de clients, andorrans i internacionals, que operen en els sectors de l’economia andorrana més rellevants (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.).

Els nostres juristes compten amb un gran coneixement de l’empresa i dels sectors en que operen, oferint un servei adaptat i especialitzat.

Formació i gestió del coneixement:

Els nostres assessors compten amb un departament de suport en matèria de gestió continua del coneixement, que recull, organitza i difon internament i confidencial les informacions d’utilitat obtingudes del tractament de cada assumpte.

RAMÉNTOL PUJOL ofereix formació específica i continuada als seus advocats, per que puguin disposar de les eines més eficients i actualitzades per a desenvolupar llur professió.