Els nostres valors
Talent i excel·lència:

Per tal d’oferir un servei d’excel·lència, captem professionals amb talent, i els facilitem les millors eines de formació i de col·laboració per que puguin oferir als nostres clients unes prestacions d’alt nivell i assolir les seves expectatives.

Esperit d’equip:

Creiem fermament que la unió fa la força.  Per aquest motiu desenvolupem un esperit d’equip, de cohesió i de col·laboració per crear un entorn de treball eficient i agradable, i així poder tractar els assumptes més complexes i prestar un servei òptim als nostres clients.

Capacitat d’adaptació:

Davant d’assumptes cada vegada més complexes, multidisciplinaris, multisectorials, i molt sovint internacionals, els nostres advocats s’adapten a cada situació, treballant en equip propi o conjuntament amb corresponsals internacionals o d’altres disciplines, per proposar als clients solucions imaginatives i especifiques.

Pragmatisme:

Proveïm als nostres clients de solucions pragmàtiques i concretes, per que l’assessorament rebut els sigui d’utilitat i s’ajusti a les seves pretensions i necessitats.

Transparència:

En l’execució del mandat rebut, complim escrupolosament les instruccions del client.

Assessorem de forma pedagògica perquè sigui sempre el client qui prengui la decisió.

Actuem amb total transparència, perquè el client estigui informat de les actuacions realitzades per compte seu.

Acceptem els mandats dels nostres clients, solament si, després d’un estudi previ, tenim la convicció de poder complir-los segons les normes deontològiques que ens regeixen.

Diligència:

Els nostres clients, empresaris, societats i grups de societats, requereixen un servei ràpid i efectiu, en el marc de llur activitat econòmica. Per aquest motiu, prestem el nostre assessorament amb diligència i informant al client, en la mesura del possible, dels terminis d’execució dels nostres treballs.

Lleialtat:

Exercim la nostra professió d’advocats amb escrupolós respecte a les nostres obligacions de confidencialitat i demés normes deontològiques.

Actuem amb independència, garantint que el nostre assessorament no serà guiat per altre interès que no sigui el del nostre client.

Prestem el nostre servei lleialment, i en conseqüència refusem assessorar a clients que puguin tenir interessos susceptibles de ser contraris.

Respectem les nostres obligacions legals de confidencialitat de forma absoluta i il·limitada en el temps.

Complim els nostres deures d’informació i de diligència, informant el client de les possibilitats d’èxit, de  l’evolució de l’assumpte, de les vies de recurs, i de l’estimació del cost de la nostra intervenció.