El sistema financer i bancari d’Andorra representa un dels principals eixos de l’economia d’Andorra, i aporta aproximadament un 16% al PIB.

El rigor del sector bancari andorrà, tant en matèria de supervisió com en l’estricta verificació de l’origen i destí dels fons, està avalat per organismes com el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Consell d’Europa. L’informe que va fer l’FMI sobre Andorra el febrer 2007, indica que “la supervisió del sector financer, centrat en el sector bancari, és àmpliament sòlida”.

El sistema financer d’Andorra es caracteritza per la seva elevada ràtio de solvència i liquiditat (22,02% i 75,70% respectivament) obtingudes mitjançant una gestió conservadora i prudent dels seus components, que li han permès resistir la recent crisis financera internacional i obtenir uns resultats excel·lents en termes comparats amb altres països.

El sector bancari andorrà, amb més de 80 anys d’experiència, compta amb cinc establiments bancaris, dels quals quatre amb capital andorrà, i un amb participació internacional.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) és l’òrgan que supervisa i controla les entitats integrades dins el sistema financer andorrà.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) és l’òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners i finançament del terrorisme.