L’estructura educativa a Andorra és plural, hi conviuen tres sistemes que configuren la xarxa educativa pública del país: el sistema andorrà, el sistema francès i el sistema espanyol, format per escoles espanyoles i escoles congregacionals. El Principat d’Andorra compta també amb un centre d’ensenyament privat espanyol que imparteix una formació bilingüe (castellà-anglès), i un altre centre d’ensenyament britànic.

Andorra gaudeix d’un sistema públic sanitari d’alta qualitat, constituït per l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell de gran reputació mèdica i tecnològica i d’onze centres de salut repartits per les principals poblacions. Igualment, la sanitat pública ha subscrit amb els països veïns convenis de col·laboració que permeten als nacionals i residents a Andorra, acudir a centres especialitzats internacionals per ser-hi tractats.

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) cobreix les despeses mediques dels seus afiliats. La cotització a la CASS es realitza principalment com assalariat i com a autònom.