El nostre país és un país estable socialment i amb una alta seguretat ciutadana.

Compta amb un dels índex de seguretat ciutadana més elevats del món i una taxa de criminalitat de les més baixes.

Andorra és un dels estats del món amb menys criminalitat per habitant segons les estadístiques publicades  per l’ONUDC.

La seguretat ciutadana està garantida pel Cos de Policia (amb 1 policia per cada 264,4 habitants) que vetlla per les llibertats i els drets individuals i col·lectius dels ciutadans, per un codi penal sever, i per una justícia penal efectiva.

La Llei qualificada d’immigració preveu, com a mesura de prevenció, l’expulsió administrativa del territori andorrà de les persones que representin un risc per a la seguretat de l’Estat, de les persones o dels béns, o per l’ordre públic.

Aquesta llei exigeix, per poder residir al Principat, que l’interessat acrediti que no representa cap risc per a la seguretat de l’Estat, de les persones o dels béns ni per a l’ordre públic, lliurant el corresponent certificat d’antecedents penals dels seus països de residència.

La configuració geogràfica del territori andorrà, amb les seves muntanyes i dos úniques fronteres de sortida, representa en sí una protecció contra la delinqüència internacional.

Totes aquestes mesures i característiques fan que Andorra sigui un dels països més segurs del mon. Representa per tant una destinació privilegiada per establir-s’hi personalment i professional, en un entorn de vida atractiu.