Per a la seva ubicació, entre França i Espanya i per ser un país d’acolliment, la població d’Andorra està formada per diferents  nacionalitats (andorrana 42,86%, espanyola 28,4 %, portuguesa 14,99%, francesa 5,25%, anglesa 1% i altres 7,49%).

Tot i que el català és la llengua oficial, el castellà i el francès són llengües d’ús habitual degut al veïnatge amb Espanya i França, i l’anglès és cada vegada més present a l’hora d’atendre i tractar el turisme i l’inversor més internacional. L’increment notable aquests darrers anys de turistes i inversors dels països de l’est, està incorporant paulatinament el rus en els sectors comercials i de serveis.

Per nombroses empreses, aquesta multiculturalitat ha constituït una clau d’èxit en la realització dels seus objectius internacionals.

El nostre despatx compta amb un equip multicultural i plurilingüe (anglès, francès, castellà i català) que ens permet oferir un servei adaptat a les necessitats dels nostres clients andorrans i internacionals.