Estem ubicats al Principat d’Andorra, micro-estat independent del sud-oest d’Europa, situat als Pirineus entre Espanya i França. El nostre  país ofereix unes característiques i possibilitats que entenem poden ser de gran interès i que desenvolupem a continuació.

Seguretat jurídica

Andorra és un país caracteritzat per una seguretat jurídica garantida pel seu ordenament jurídic i les seves institucions.

La seguretat jurídica és un principi reconegut i protegit per la Constitució andorrana, promulgada el 14 de març de 1993.

Aquest principi és un dels pilars essencials de la seva estructura democràtica

+ INFO

Seguretat ciutadana

El nostre país és un país estable socialment i amb una alta seguretat ciutadana.

Compta amb un dels índex de seguretat ciutadana més elevats del món i una taxa de criminalitat de les més baixes.

Andorra és un dels estats del món amb menys criminalitat per habitant segons les estadístiques publicades  per l’ONUDC.

+ INFO

Estabilitat geopolítica

Fa més de 700 anys que el Principat d’Andorra existeix i queda caracteritzat per una gran estabilitat geopolítica.

Convé remarcar que, si bé la seva acta fundacional va ser la signatura d’uns pariatges a finals del segle XIII, el Principat d’Andorra va modificar amb èxit l’organització de les seves institucions gràcies a la signatura l’any 1993 de la seva primera i única Constitució.

+ INFO

Entorn multicultural

Per a la seva ubicació, entre França i Espanya i per ser un país d’acolliment, la població d’Andorra està formada per diferents  nacionalitats (andorrana (33,48%, espanyola 28,4 %, portuguesa 15 %, francesa 5,3 %, anglesa 1% i altres 7,5%).

+ INFO

Sistema financer i bancari

El sistema financer i bancari d’Andorra representa un dels principals eixos de l’economia d’Andorra, i aporta aproximadament un 16% al PIB.

El rigor del sector bancari andorrà, tant en matèria de supervisió com en l’estricta verificació de l’origen i destí dels fons, està avalat per organismes com el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Consell d’Europa.

+ INFO

Fiscalitat

Històricament, Andorra ha basat el seu model econòmic en el sector del turisme tant de l’esquí com comercial, en el sector immobiliari i en el seu sistema financer.

La crisi econòmica i l’esgotament del model clàssic, ha obligat al país a crear un nou model econòmic assentat en la liberalització d’inversió estrangera atreta per un sistema fiscal competitiu.

+ INFO

Situació geogràfica

El Principat d’Andorra es troba al sud-oest d’Europa, als Pirineus entre Espanya i França.

+ INFO

Educació, sanitat i seguretat social

L’estructura educativa a Andorra és plural, hi conviuen tres sistemes que configuren la xarxa educativa pública del país: el sistema andorrà, el sistema francès i el sistema espanyol, format per escoles espanyoles i escoles congregacionals. El Principat d’Andorra compta també amb un centre d’ensenyament privat espanyol que imparteix una formació bilingüe (castellà-anglès) i un altre centre d’ensenyament britànic.

+ INFO