Constitutional Court and the European Court of Human Rights

Constitutional Court and the European Court of Human Rights

[av_sidebar widget_area=’Menú Arbitratge’]

Els nostres advocats especialistes, representen els clients en els procediments instats davant el Tribunal Constitucional, una vegada esgotades les instancies dels tribunals ordinaris i interposat el preceptiu incident de nul·litat d’actuacions.

Acompanyem els nostres clients en els procediments d’empara i qüestions prèvies d’inconstitucionalitat, redactant els recursos corresponents.

Intervenim en defensa dels nostres clients davant del Tribunal Europeu de Drets Humans.

 

[av_sidebar widget_area=’Contacte Arbitratge’]