Procediments administratius i litigis en matèria urbanística

La nostra especialitat i experiència ens permet assessorar els nostres clients, societats o grups empresarials tant d’Andorra com internacionals, en tota mena de procediments instats per i en contra de l’Administració (inclòs els recursos d’alçada davant de la Comissió Tècnica d’Urbanisme), segons el  Codi d’Administració i les lleis especials que regulen procediments específics, davant totes les instàncies de l’administració des del moment de la notificació del primer acte administratiu (obertura d’expedient sancionador, proposta de sanció, etc.) i fins a l’esgotament de la via administrativa.

Ens encarreguem de la defensa dels interessos dels nostres clients davant qualsevol acte administratiu ferm dictat en tot procés urbanístic, iniciant i seguint tots els tràmits del procediment contenciós administratiu davant els Tribunals andorrans, en totes les instàncies existents i fins al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Som especialitzes en procediments en reclamació de la responsabilitat patrimonial de l’administració, derivada d’actes que hagin comportat un greuge o perjudici material (dany emergent o lucre cessant) als nostres clients.

Intervenim en tot litigi que pugui sorgir entre propietaris en el marc d’un procés urbanístic.