Recuperació de crèdits

Assistim al client en l’estratègia de recuperació de crèdits via judicial o extrajudicial, a Andorra, o en l’àmbit internacional a traves de la nostra xarxa de corresponsals en altres jurisdiccions.

Emprem tots els mecanismes judicials d’execució de sentències andorranes i internacionals (procediment d’exequàtur per a l’homologació de sentències estrangeres).