Adquisició d’actius i deute d’empreses en crisi

Gràcies a la intervenció dels nostres advocats, especialistes en reestructuracions i insolvències a Andorra, els nostres clients gaudeixen d’un assessorament òptim en l’estratègia a seguir per la compravenda d’actius i deute d’empreses en crisis. Intervenim en tot el procés incloent la negociació, la recaptació de tota la informació necessària, i la redacció de documents de formalitzacions d’ofertes, de contractes de compravenda que recullin clàusules de confidencialitat i acords per mitigar els riscos legals de les adquisicions.

Proposem als nostres clients consells i opinions legals sobre la viabilitat i qualsevol altra qüestió relacionada amb operacions de cessió d’actius i deutes d’una unitat empresarial o d’un grup empresarial en dificultat financera.