Reestructuracions

L’equip d’advocats de l’àrea de reestructuracions i insolvències de RAMÉNTOL PUJOL posseeix una dilatada experiència en la matèria, i és conegut dins del Principat d’Andorra per la seva perícia en matèria mercantil i empresarial. Oferim als nostres clients empresaris i grups empresarials dels sectors econòmics més importants d’Andorra (financer, promoció i construcció immobiliària, comerç, hoteleria i restauració, etc.) o clients internacionals amb interessos al Principat d’Andorra, amb assistència dels nostres corresponsals internacionals, un assessorament integral i multidisciplinari comprenent les branques del dret mercantil, financer, fiscal, laboral, penal, etc. i qüestions relatives a les suspensions de pagaments i fallides.

Proposem les solucions més avantatjoses en situacions de dificultats financeres i de crisis en que es vegin immersos els nostres clients.

La nostra perícia ens permet aconsellar a entitats financeres en qüestions relatives a la defensa dels seus crèdits, a garanties emeses per empreses en situació d’insolvència, i a la millora en les fórmules de cobrament, participant activament, si se’ns requereix, en els procediments de recobrament i d’execució de garanties.

Emetem tota mena de consells i opinions legals sobre la legislació aplicable que deriva del Decret sobre procediment d’arranjament judicial i de fallida de 4 d’octubre del 1969, i de la jurisprudència i doctrina aplicable a Andorra en la matèria, i la seva transposició a la pràctica empresarial.

Elaborem opinions legals per presentar davant els Tribunals -nacionals i internacionals- i autoritats administratives.

Prestem un complert assessorament en reestructuracions empresarials, refinançament de deute, adquisicions d’actius i deutes d’empreses en crisis, situacions de pre-insolvència i concurs de creditors, recuperació de crèdits i responsabilitat d’administradors, consellers i directius.

Reestructuracions empresarials

El nostre equip d’advocats presta assessorament a societats i empreses d’Andorra, actuant des de la prevenció de la situació de crisis fins a l’elaboració i l’execució de plans estratègics de reestructuració i de viabilitat per adequar la seva estructura a la situació actual, procurant solucions òptimes en totes les àrees del dret concernides (mercantil, financer, fiscal, laboral, etc.).

+ INFO

Adquisició d’actius i deute d’empreses en crisi

ràcies a la intervenció dels nostres advocats, especialistes en reestructuracions i insolvències a Andorra, els nostres clients gaudeixen d’un assessorament òptim en l’estratègia a seguir per l’adquisició d’actius i deute d’empreses en crisis.

+ INFO

Refinanciacions de deute

Assessorem els nostres clients empresaris, societats i grups de societats, ubicats a Andorra, en matèria de refinançament de deute. Analitzem la situació patrimonial, de tresoreria, d’endeutament i de garanties dels nostres clients i dissenyem plans de refinançament i plans de negocis realistes i executables.

+ INFO

Recuperació de crédits

Assistim al client en l’estratègia de recuperació de crèdits via judicial o extrajudicial, a Andorra, o en l’àmbit internacional a traves de la nostra xarxa de corresponsals en altres jurisdiccions.

+ INFO

Responsabilitat d’administradors, consellers i directius

Comptem amb advocats especialistes en matèria societària amb una llarga trajectòria i renom tant a Andorra com a l’estranger, que permet al client gaudir del millor consell i defensa en aquesta matèria.

+ INFO

Situacions de preinsolvència i concurs de creditors

Els nostres advocats assessoren els nostres clients, empresaris, societats i grups de societats, ubicats a Andorra, en situacions de preinsolvència, i els acompanyen en la presa de decisions per a la superació de la situació de crisis. Negociem i preparem acords -judicials o extrajudicials- entre creditors.

+ INFO