Protecció de dades

Assessorem els nostres clients en el compliment de les seves obligacions, realitzem auditories i emetem informes de “due diligence” respecte la protecció de dades personals.

Intervenim en la negociació i la redacció de tot tipus de contractes relatius a la cessió i el tractament de bases de dades personals.

Defensem els interessos dels nostres clients en tot procediment judicial relacionat amb la protecció de dades personals, i en tot procediment sancionador davant de l’Agència de Protecció de Dades i de les jurisdiccions administratives.