Propietat intel·lectual

Els nostres advocats especialistes i plurilingües presten al client tant nacional com internacional, societat o grup societari, un assessorament integral en tot el relacionat amb la protecció i l’explotació dels seus actius intangibles, incloent marques, patents, drets d’autors, etc.

Aconsellem en matèria de drets sobre la propietat industrial i intel·lectual segons les lleis andorranes que regulen les patents, les marques i els drets d’autor, a Andorra i internacionalment, gràcies a la nostra xarxa de corresponsals.

Assessorem i representem al client en processos judicials instats per la defensa dels seus interessos, davant totes les instàncies jurisdiccionals d’Andorra. A través de la nostra xarxa de corresponsals internacionals, prestem els serveis que es precisin per protegir els drets dels nostres clients sobre actius intangibles, en altres jurisdiccions.