Drets d’autors

Oferim als nostres clients, andorrans i internacionals, assessorament per la protecció i l’explotació dels drets d’autor sobre obres literàries, artístiques, obres derivades i recopilacions, dels quals siguin titulars en tant que creadors o explotadors.

Som experts en la negociació i la redacció de contractes de drets d’autor, d’edició, de publicació, de publicitat, d’exhibició, etc.

Assessorem i representem al client, en processos judicials instats per la defensa dels seus interessos, davant totes les instàncies jurisdiccionals d’Andorra. A través de la nostra xarxa de corresponsals internacionals, prestem els serveis que es precisin per garantir els drets a assegurar, en altres jurisdiccions.