Protecció de dades, PI i TI

Els advocats de RAMÉNTOL PUJOL compten amb una gran perícia i experiència per assessorar en aquelles qüestions relatives a la protecció i explotació d’actius intangibles.

Aconsellem en matèria de drets sobre la propietat industrial i intel·lectual i de patents, marques i drets d’autor, a Andorra i internacionalment, gràcies a la nostra xarxa de corresponsals.

Informem i acompanyem els nostres clients, en assumptes afectats per la Llei de protecció de dades del Principat. Assessorem  en qüestions jurídiques plantejades per tot projecte empresarial en les tecnologies de la informació, i en particular respecte les noves eines digitals, tal com el comerç electrònic, la signatura digital, contractes de tota mena de software, llicències, suports, etc.

Intervenim en processos contenciosos relacionats amb els drets de propietat industrial i intel·lectual, amb la protecció de dades i amb les tecnologies de la informació.

Estem especialitzats en el disseny i la redacció de tota mena de contractes de llicència de marques, patents i drets d’autor.

Intervenim en tot procés d’inscripció registral de drets de marca, de patents i de drets d’autor davant de les corresponents oficines del Principat d’Andorra i internacionals.

Emetem informes de “due diligence” respecte el compliment dels nostres clients, empresaris, societats o grups d’empreses, de la Llei de Protecció de dades personals, dissenyant i incorporant aquells elements funcionals que es precisin .

Drets d’autors

Oferim als nostres clients, andorrans i internacionals, assessorament per la protecció i l’explotació dels drets d’autor sobre obres literàries, artístiques, obres derivades i recopilacions, dels quals siguin titulars en tant que creadors o explotadors.

+ INFO

Propietat intel·lectual

Els nostres advocats especialistes i plurilingües presten al client tant nacional com internacional, societat o grup societari, un assessorament integral en tot el relacionat amb la protecció i l’explotació dels seus actius intangibles, incloent marques, patents, drets d’autors, etc.

+ INFO

Marca

Els nostres advocats, multidisciplinaris i plurilingües, presten un servei integral que comprèn l’assessorament, el registre i la defensa de marques,  signes distintius, dissenys i noms de domini.

+ INFO

Protecció de dades

Assessorem els nostres clients en el compliment de les seves obligacions, realitzem auditories i emetem informes de “due diligence” respecte la protecció de dades personals.

+ INFO

Tecnologies de la informació

Assessorem als nostres clients, empreses, societats i grups de societats, andorranes i internacionals, en tot projecte empresarial relacionat amb les tecnologies de la informació.

+ INFO