Fusions i adquisicions

Els nostres advocats atresoren una gran experiència i perícia en processos de fusions i escissions de societats mercantils, tant amb caràcter intern entre societats d’un mateix grup, com entre societats independents.

Aportem el nostre coneixement de les indústries i sectors més rellevants de l’economia d’Andorra, per a proposar solucions i estratègies adaptades a les especificitats de cada projecte. Acompanyem els nostres clients en el disseny, la selecció i la realització de l’estructura escollida.

Assistim els nostres clients en el procés de negociació i execució d’adquisició de tot tipus de societats, negocis, actius i unitats productives.

Participem en transaccions de gran complexitat relacionades amb la fusió i l’adquisició de societats, empreses i actius dintre de grups de societats o entre societats independents.

El nostre coneixement del món empresarial i la nostra intervenció en els sectors de major rellevància de l’economia andorrana ens permet  proveir un assessorament estratègic als nostres clients en operacions de fusió  i adquisició, acompanyant-los per a l’execució d’aquestes operacions en totes les àrees concernides: dret de societats, dret laboral, dret fiscal, dret financer, dret mercantil, etc.

Assessorem els nostres clients en la realització d’aliances estratègiques (joint venture).