Contractació mercantil

Intervenim en benefici dels nostres clients, empreses, societats, i grups de societats, en la negociació, redacció i execució de tot tipus de contractes mercantils d’àmbit nacional i internacional: compra-venda, permuta, subministrament de béns i serveis, concessions de llicència, contractes de fabricació i de distribució, contractes d’arrendaments financers, arrendaments de locals comercials, contractes d’intermediació, contractes de franquícia, d’associació i de joint venture, de garantia, de col·laboració, promeses, preparatoris, d’explotació de drets de propietat intel·lectual o industrial, de publicitat, d’informàtica, de protecció de dades, etc. Emetem opinions legals i recomanacions respecte tot tipus de contractes mercantils.

La nostra experiència en els sectors més rellevants de l’economia d’Andorra (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.) ens permet adaptar-nos a les especificitats i exigències de tot tipus de projecte empresarial. Acompanyem els nostres clients en operacions de màxima complexitat, cercant sempre crear les condicions òptimes per a la realització exitosa del negoci.