Assessorament i gestió empresarial

Assessorem els accionistes, els òrgans d’administració i comités de societats i de grups de societats ubicats a Andorra, en totes aquelles qüestions relatives al compliment de les obligacions legals i estatutàries, les regles de govern, auditories i qüestions estratègiques.

Acompanyem els nostres clients en l’elaboració i la preparació de regles de conducta, d’organització interna, de sistemes de control, etc.

Aconsellem a empreses i societats, d’Andorra o internacionals, privades o públiques, en llur projecte empresarial, proveint un servei global i eficaç, incloent l’assistència al secretariat i manteniment societari, i prenent en compte les situacions plantejades per totes les àrees del dret: dret financer, dret de societats, dret comptable, dret social, dret fiscal, dret mercantil, dret laboral, etc.