Mercantil i societari

L’equip multidisciplinari d’advocats de RAMÉNTOL PUJOL, amb àmplia experiència i especialització en els sectors de més rellevància de l’economia andorrana (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.) assessora empreses, societats, grups nacionals i internacionals, en totes les àrees del dret mercantil i societari.

La nostra perícia en matèria mercantil i societària ens permet intervenir amb èxit en transaccions i negociacions de gran complexitat. Acompanyem els nostres clients en els seus projectes empresarials, proposant solucions ràpides, eficaces i pragmàtiques basades en els nostres amplis coneixements en la matèria.

Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients i proporcionem un assessorament estratègic òptim, gràcies al nostre coneixement del món empresarial.

RAMÉNTOL PUJOL intervé en totes les àrees del dret mercantil i societari: contractació mercantil, dret de societats, dret bancari i financer, fusions i adquisicions, protocols familiars, etc. Assessorem i emetem opinions en matèria de competència i de drets del consumidor.

Contractació mercantil

La nostra experiència en tots els sectors de l’economia d’Andorra (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.) ens permet adaptar-nos a les especificitats i exigències de tot tipus de projecte empresarial. Acompanyem els nostres clients en operacions de màxima complexitat, cercant sempre crear les condicions òptimes per a la realització exitosa del negoci.

+ INFO

Drets de societats

El nostre equip d’especialistes en dret de societats presta assessorament en tots els aspectes societaris en benefici dels nostres clients, empreses, societats, grups ubicats a Andorra, i internacionals. Intervenim en tots els moments de la vida societària: constitució de societat, modificacions estatutàries, celebracions de juntes generals ordinàries o extraordinàries, reestructuracions de societats i de grups de societats, i fusions, escissions, dissolucions, liquidacions, extincions de societats…

+ INFO

Assessorament i gestió empresarial

Assessorem els accionistes, els òrgans d’administració i comitès de societats i de grups de societats ubicats a Andorra, en totes aquelles qüestions relatives al compliment de les obligacions legals, les regles de govern, auditories i altres qüestions estratègiques.

+ INFO

Fusió i adquisicions

Aportem el nostre coneixement de les indústries i sectors més rellevants de l’economia d’Andorra, per a proposar solucions i estratègies adaptades a les especificitats de cada projecte. Acompanyem els nostres clients en el disseny, la selecció i la realització de l’estructura escollida.

+ INFO

Pactes d’accionistes

L’equip multidisciplinar d’advocats de RAMÉNTOL PUJOL, amb àmplia experiència i especialització en tots els sectors de l’economia andorrana (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.) assessora empreses, societats, grups nacionals i internacionals, en totes les àrees del dret mercantil i societari.

+ INFO

Protocols familiars

Els nostres advocats a Andorra i la nostra xarxa de corresponsals internacionals conformen equips multidisciplinaris i plurilingües amb una llarga experiència en l’assessorament d’empreses, societats i grups de societats familiars.

+ INFO

Competència i drets del consumidor

Els nostres advocats presten assessorament i consell en el compliment de les obligacions relatives al dret de la competència i als drets del consumidor a Andorra en els sectors més rellevants de l’economia, com l’alimentari, immobiliari, construcció, farmacèutic, consum, etc.

+ INFO