Seguretat social

Intervenim en totes les problemàtiques relacionades amb la Seguretat Social atenent-nos a la Llei 17/2008 de 3 d’octubre, de la seguretat social i les lleis posteriors que la modifiquen i als seus reglaments d’aplicació.

Acompanyem els nostres clients, empreses i sucursals ubicades a Andorra, en totes les gestions administratives que ens siguin encomanades, davant de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Tramitem expedients sancionadors i intervenim en contenciosos relatius a la Seguretat Social. Procurem als nostres clients un assessorament actualitzat respecte dels règims de cotització i de les corresponents prestacions establertes per la CASS.

Contact

T. +376 810 010
Email: labor@ramentolpujol.ad