Contractació laboral

Els nostres advocats presten un servei continu al departament de recursos humans d’empreses, societats, grups nacionals i internacionals dels sectors més rellevants de l’economia andorrana (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.). Acompanyem els nostres clients en matèria de relacions laborals amb una disponibilitat i reactivitat màxima assessorant-los en el dia a dia de llur operativa empresarial.

Intervenim en l’anàlisis, el disseny, la negociació i la redacció de pactes i clàusules contractuals, en funció de les especificitats i necessitats dels nostres clients.

Aconsellem els nostres clients en matèria d’expedients sancionadors, regim disciplinari, acomiadaments, expatriacions, etc.

Assessorem els nostres clients en qüestions relatives a l’alta direcció i gerència d’empreses, proposant solucions contractuals, clàusules de no competència, de confidencialitat, de dedicació exclusiva, i sistemes de retribucions pròpies a aquest tipus de relació laboral.

Acompanyem als nostres clients en matèria d’immigració. Assistim al treballador i a l’empresa per a tramitar davant de les autoritats andorranes les sol·licituds d’autoritzacions necessàries per a treballar en territori andorrà.

Proposem manuals o reglaments interns sobre polítiques i protocols de conducta.

Assessorem en qüestions jurídiques relacionades amb  la prevenció de riscos laborals.