Laboral

L’equip d’especialistes de l’àrea de dret laboral i de la Seguretat Social de RAMÉNTOL PUJOL compta amb gran experiència en la matèria, manté una actualització constant sobre les modificacions legislatives i canvis jurisprudencials a Andorra, i un contacte freqüent amb els organismes implicats (CASS, Inspecció de Treball, Departament d’Immigració del Ministeri Justícia i Interior, etc.).

Assessorem i defensem empreses, societats i grups empresarials d’Andorra i internacionals que operen en els sectors econòmics més rellevants a Andorra (promoció i construcció, comerç, hoteleria i restauració, etc.).

Prestem els nostres serveis a favor dels departaments de recursos humans dels nostres clients amb celeritat i professionalitat.

Assessorem entitats sindicals, en defensa dels seus drets en les relacions amb el món empresarial.

Prestem els nostres serveis tant a empreses, societats, alts càrrecs, directius i gerents, en tots els aspectes del dret laboral i de la seguretat social. Oferim el nostre assessorament en la redacció de contractes laborals, acomiadaments i negociacions individuals i col·lectives.

Acompanyem els nostres clients empresaris fins a la via contenciosa iniciant i seguint els  procediments judicials laborals i contra la Seguretat Social en totes les instàncies.

Emetem consells i opinions legals per als nostres clients, nacionals i internacionals, sobre la legislació en matèria laboral que deriva de la Llei 35/2008 del Codi de Relacions Laborals i altra normativa aplicable, així com consells i opinions legals per presentar front altres jurisdiccions o institucions internacionals.

Intervenim en reestructuracions empresarials i assessorem els nostres clients respecte les implicacions laborals que puguin comportar, proposant solucions pragmàtiques i imaginatives que s’adapten a les necessitats de l’empresa en situació de crisis.

Posem a disposició dels nostres clients tant d’Andorra com internacionals els nostres coneixements i la nostra perícia en matèria de contractació laboral, polítiques retributives, reestructuracions empresarials, relacions col·lectives, Seguretat Social i contenciós.

Contractació laboral

Els nostres advocats presten un servei continu al departament de recursos humans d’empreses, societats, grups nacionals i internacionals de tots els sectors de l’economia andorrana (financer, bancari, immobiliari, assegurances, turisme, comerç internacional, e-commerce, etc.). Acompanyem els nostres clients en matèria de relacions laborals amb una disponibilitat i reactivitat màxima assessorant-los en el dia a dia de llur operativa empresarial.

+ INFO

Polítiques retributives

Assessorem els nostres clients en matèria de retribució dels treballadors d’acord amb el que estableix el dret laboral vigent a Andorra. Els nostres advocats proposen solucions pragmàtiques i imaginatives encaminades a satisfer les exigències, necessitats i especificitats dels nostres clients.

+ INFO

Relacions col·lectives

La nostra experiència amb empresaris i grups empresarials dels sectors econòmics més importants d’Andorra, ens permet emetre consells i informes relatius a la legislació aplicable a relacions …

+ INFO

Seguretat social

Intervenim en totes les problemàtiques relacionades amb la Seguretat Social atenent-nos a la Llei 17/2008 de 3 d’octubre, de la seguretat social i les lleis posteriors que la modifiquen i als seus reglaments d’aplicació.

+ INFO

Contenciós laboral

Els nostres advocats processalistes, gràcies a llur perícia i experiència judicial en matèria laboral i de Seguretat Social, defensen els interessos dels clients davant de totes les jurisdiccions andorranes.

+ INFO

Reestructuració empresarial

La dilatada experiència dels nostres advocats en tots els sectors empresarials d’Andorra i les branques del dret implicades (laboral, fiscal, financer, mercantil, etc.), ens permet assessorar els empresaris i grups d’empreses en el disseny, negociació, execució de processos  de reestructuració de gran complexitat com

+ INFO