Fiscalitat immobiliària

Gaudim d’una àmplia experiència en l’assessorament sobre qüestions fiscals derivades d’operacions immobiliàries realitzades a Andorra. Cerquem la millora del rendiment econòmic i la racionalització de l’estructura del projecte immobiliari plantejat, en funció dels objectius cercats.

La reputació dels nostres advocats i la seva llarga col·laboració durant més de cinquanta anys amb altres intervinents en el món immobiliari (notaris, agents immobiliaris, bancs, …) ens permet oferir als nostres clients les millors solucions en matèria de fiscalitat immobiliària.

Assessorem els clients en tota mena d’operacions immobiliàries, com compravendes, arrendaments, traspassos, constitució de drets reals, planificació urbanística, i altres, optimitzant les càrregues fiscals que s’hagin de suportar atesa la legislació tributària vigent en cada moment (impost sobre la plusvàlua, impost general indirecte (IGI), impost de transmissions patrimonials (ITP), etc.).