Construcció i promoció immobiliària

Acompanyem els nostres clients promotors nacionals i internacionals, en tot el procés de la promoció immobiliària. Negociem amb els constructors i industrials intervinents redactant contractes d’obra, (claus en mà, segons amidaments o per administració), negociant amb els facultatius projectistes i directors d’obra, elaborant els pactes que els vinculin amb els nostres clients per a l’execució del projecte immobiliari.

Ens encarreguem de negociar i preparar contractes per a la comercialització dels béns, amb agents i gestors immobiliaris (mandat, propietat delegada, exclusivitat, etc.) proposant solucions adaptades a les necessitats financeres del client.

La nostra perícia i experiència en el sector immobiliari ens permet acompanyar els nostres clients promotors i inversors immobiliaris, en el procés de finançament d’operacions immobiliàries concedit per entitats bancàries d’Andorra o internacionals, amb garanties personals o reals, i negociant i aconsellant òptimes condicions de finançament.

La nostra capacitat tècnica ens permet oferir un servei multidisciplinari, per cobrir les àrees del dret afectades per tot tipus de promoció immobiliària, i en particular en el disseny d’estructures jurídiques per minimitzar el risc del promotor i optimitzar l’atractiu comercial i el tractament fiscal de l’operació.

Assessorem els promotors immobiliaris per tot tipus de projectes de gran envergadura i complexitat: urbanitzacions, locals comercials, edificis, hotels, etc.