Fiscalitat immobiliària

Gaudim d’una àmplia experiència en matèria immobiliària, i en particular respecte totes les qüestions fiscals en operacions immobiliàries realitzades a Andorra. Els nostres advocats proveeixen assessorament per a optimitzar el tractament fiscal d’inversions immobiliàries al Principat d’Andorra. Cerquem la millora del rendiment econòmic i la racionalització de l’estructura del projecte immobiliari plantejat, en funció dels objectius a assolir.

La reputació dels nostres advocats i la seva llarga col·laboració durant més de cinquanta anys amb altres intervinents en el mon immobiliari (notaris, agents immobiliàries, bancs, …) ens permet oferir als nostres clients les millores solucions en matèria de fiscalitat immobiliària.

Assessorarem els clients en tota mena d’operacions immobiliàries, com compravendes, arrendaments, traspassos, constitució de drets reals, planificació urbanística, i altres, optimitzant les càrregues fiscals que s’hagin de suportar (plusvàlua, Impost General Indirecte (IGI), Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), etc.).