Regulació financera i bancària

Els nostres advocats, especialistes en la matèria i plurilingües, assessoren entitats bancàries o financeres nacionals i internacionals, en tots els aspectes de la regulació financera i bancària a Andorra i especialment en el marc de:

  • L’ordenació del sistema financer,
  • El règim jurídic de regulació del règim disciplinari del sistema financer,
  • La regulació de la creació de noves entitats bancàries en dret andorrà,
  • L’autorització per la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà,
  • El règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i les gestores d’organismes d’inversió col·lectiva,
  • El règim jurídic de les entitats bancàries i
  • El règim administratiu bàsic de les entitats que operen en el sistema financer.

Igualment assessorem sobre la regulació financera i bancària que afecta els dipositaris d’actius financers al Principat d’Andorra.

Assessorem els nostres clients en el procés relatiu a l’autorització i constitució d’entitats financeres andorranes, en procediments de modificació o ampliació d’activitat financera, intervenint prop de l’autoritat supervisora (Institut Nacional Andorrà de Finances – INAF-). La nostra perícia ens permet assessorar sobre processos d’adquisició, fusió, reestructuració, escissió, dissolució i liquidació dels operadors del sector financer i bancari del Principat d’Andorra.

Oferim assessorament a les entitats bancàries o financeres en matèria de protecció del secret bancari i de protecció de dades, i de prevenció del blanqueig de diners o valors producte del crim.

Emetem consells i opinions legals, internes i externes, en matèria de regulació financera i bancària.