Finançament immobiliari

Comptem amb una llarga experiència en matèria de finançament immobiliari a Andorra. Assessorem els nostres clients en la negociació i redacció de tot tipus de contractes de finançament de projectes immobiliaris (bilaterals, estructurats, sindicats) amb garanties personals i hipotecàries.

La nostra amplia experiència en el sector immobiliari ens permet adaptar les solucions proposades a les necessitats dels nostres clients. Intervenim en operacions immobiliàries complexes i innovadores, procurant als nostres clients del sector immobiliari solucions pràctiques, adaptades a llurs necessitats, i optimitzades en quant a les seves implicacions fiscals.

Assessorem els nostres clients en el finançament d’adquisició de béns immobles a Andorra (locals comercials, oficines, hotels, edificis, habitatges, etc.).

La nostra perícia ens permet assessorar entitats bancàries o financeres i agents promotors o altres intervinents del sector immobiliari, en operacions de promoció, construcció, explotació, etc., mitjançant operacions estructurades, amb garanties hipotecàries sobre immobles (centres comercials, oficines, hotels, etc.) i de penyora sobre els drets de crèdit.