Contractació bancària i financera

El nostre equip d’especialistes compta amb un gran prestigi en matèria de contractació bancaria i financera tant nacional com internacional. Aconsellem els nostres clients en operacions transfrontereres i acompanyem a entitats bancàries i financeres de renom internacional, que projecten operar amb altres entitats regulades al Principat d’Andorra, en tota mena de contractació que precisin, per a dur a terme operacions de finançament, d’intermediació, d’inversió o de provisió de serveis relacionats amb el sector financer i bancari.

Emetem consells i opinions legals en matèria d’operacions realitzades en el marc d’acords de compensació contractual (close-out netting) i sobre el caràcter executori a Andorra de contractes marcs (master agreements – REPO, GMRA, ISDA, etc.).

Operem en productes de banca de consum, operacions de factoring, leasing, renting, confirming, targetes de crèdit, matèries primeres, comerç internacional i finançament hipotecari.

Per la nostra àmplia experiència i dilatada actuació en els sectors empresarials més destacats d’Andorra, aconsellem en la contractació que precisin per la seva activitat econòmica, amb entitats bancàries o financeres.

Igualment, som experts en tota mena de procediments precontenciosos i contenciosos que es derivin de contractes financers o bancaris.