Financer i bancari

L’equip d’advocats plurilingües de l’àrea de dret financer i bancari de RAMÉNTOL PUJOL ofereix als seus clients cobertura en tots els aspectes legals i regulatoris del sector, tant a nivell d’Andorra com a nivell internacional, gràcies a la seva xarxa de corresponsals en altres jurisdiccions.

Comptem amb un dels equips d’advocats més prestigiós i experimentat del Principat d’Andorra, especialitzat en matèria financera i bancària. La nostra perícia i les nostres competències ens permeten assessorar entitats bancàries, companyies d’assegurances i qualsevol altra entitat o institució financera regulada, així com clients o proveïdors de serveis de les mateixes, tant andorranes com internacionals.

Per la nostra experiència en dret financer i bancari, assolim l’acompliment dels objectius que els nostres clients ens sotmeten, de forma ràpida, eficaç i concreta. Acompanyem els nostres clients en un sector caracteritzat per un volum i una complexitat legislativa en constant evolució. Oferim solucions jurídiques que harmonitzen les exigències dels clients (executabilitat, solidesa i eficiència fiscal) amb les pràctiques canviants dels operadors nacionals i internacionals.

Comptem amb uns dels millors especialistes a Andorra en matèria de regulació financera i bancària, finançament corporatiu i d’adquisicions, finançament immobiliari i tot tipus de contractació bancària i financera.  Emetem consells i opinions legals a nivell intern pels clients o a nivell extern per ésser sotmeses als Tribunals i autoritats supervisores o reguladores d’Andorra i d’altres jurisdiccions.

Regulació financera i bancària

Els nostres advocats, especialistes en la matèria i plurilingües, assessoren entitats bancàries o financeres nacionals i internacionals, en tots els aspectes de la regulació financera i bancària a Andorra i especialment en el marc de

+ INFO

Contractació bancària i financera

El nostre equip d’especialistes compta amb un gran prestigi en matèria de contractació bancaria i financera tant nacional com internacional. Aconsellem els nostres clients en operacions transfrontereres i acompanyem a entitats bancàries i financeres de renom internacional, que projecten operar amb altres entitats regulades al Principat d’Andorra

+ INFO

Finançament corporatiu i adquisicions

Assessorem els nostres clients ubicats a Andorra o internacionals en tot tipus d’operacions de finançament i adquisicions. La nostra perícia ens permet intervenir en la negociació i en el disseny d’operacions de finançament bilaterals i sindicades. Destaquem per la nostra participació i lideratge en operacions de màxima complexitat i innovadores

+ INFO

Finançament immobiliari

El nostre equip d’especialistes compta amb un gran prestigi en matèria de contractació bancaria i financera tant nacional com internacional. Aconsellem els nostres clients en operacions transfrontereres i acompanyem a entitats bancàries i financeres de renom internacional, que projecten operar amb altres entitats regulades al Principat d’Andorra

+ INFO