Delictes contra l’ordre socioeconòmic

Els  nostres advocats de l’àrea penal compten amb una gran  experiència en la defensa dels nostres clients per  delictes socioeconòmics, i en particular per aquells delictes relacionats amb l’activitat empresarial, incloent delictes relatius a concursos i subhastes públiques, contra la propietat intel·lectual i industrial, relatius al mercat i als consumidors, contra l’activitat mercantil de les empreses, contra la seguretat social, de contraban, contra el sistema financer i bancari, i fiscals.

Interposem denúncies i querelles criminals.

Assessorem i defensem els nostres clients durant tota la instrucció del sumari sol·licitant  la pràctica de les diligències prèvies escaients, assistint-los davant el Servei de Policia, en la declaració davant del Jutge Instructor i interposant recursos contra els autes dictats en perjudici  dels interessos dels nostres defensats.

Tancada la instrucció de la causa, defensem els nostres clients davant dels tribunals (Hble. Tribunal Unipersonal, Hble. Tribunal de Batlles, M.I Tribunal de Corts) utilitzant tots els mecanismes de defensa oportuns.

Formulem recursos davant del M.I Tribunal de Corts i de la Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en contra de les sentències formulades en primera instància que perjudiquin els interessos dels nostres clients.