Delicte de blanqueig de capital

El Principat d’Andorra compta amb una regulació en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capital de les més elaborades del món occidental.

Acompanyem els nostres clients en l’elaboració de processos interns de prevenció contra el blanqueig de capital, en funció, entre altres, de les obligacions legals en la matèria i dels comunicats tècnics i recomanacions realitzats per la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF).

Representem i defensem els nostres clients davant de les jurisdiccions penals en matèria de delicte de blanqueig de capital.

Interposem denúncies i querelles criminals.

Assistim els nostres clients durant tota la instrucció del sumari demanant la pràctica de les diligències prèvies escaients, assistint-los davant el Servei de Policia, en la declaració davant del Jutge Instructor i interposant recursos contra els autes perjudicials.

Finalitzada la instrucció de la causa, defensem els nostres clients davant dels tribunals competents (Hble. Tribunal Unipersonal, Hble. Tribunal de Batlles, M.I Tribunal de Corts).

Interposem recursos davant del M.I Tribunal de Corts i de la Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra.