Penal

Els advocats de l’àrea penal de RAMÉNTOL PUJOL compten amb una sòlida experiència en l’assessorament i la defensa dels seus clients, havent desenvolupat llur perícia durant més de 37 anys, des del Decret del Tribunal de Corts de 30 de desembre de 1975 , en que es va instituir per primera vegada al Principat d’Andorra la intervenció i actuació dels advocats per  la defensa dels inculpats en processos penals.

Els nostres advocats penalistes, especialitzats i plurilingües, assessoren a empreses, societats, i grups de societats andorranes i internacionals, i als seus directius i accionistes, per  prevenir la comissió de delictes i preparar el client per mantenir una posició sòlida en el moment de defensar els seus drets davant de les jurisdiccions penals andorranes.

Oferim als nostres clients l’estratègia processal de defensa més adequada en funció del tipus de delicte.

Representem i defensem els nostres clients davant de les jurisdiccions penals del Principat d’Andorra, com a part acusadora, defensora i com a actor civil. Compareixem per compte dels nostres clients davant de totes les instàncies i  jurisdiccions: Servei de Policia, Jutge Instructor, Hble. Tribunal Unipersonal, Hble. Tribunal de Batlles, M.I Tribunal de Corts, Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, M.I. Tribunal Constitucional, Tribunal Europeu del Drets Humans.

Intervenim en processos d’extradicions actives o passives.

Constituïm equips multidisciplinaris (auditors, fiscalistes, investigadors, etc.) per proveir un servei d’assessorament i de defensa penal adaptat a les necessitats del client.

La nostra perícia ens permet assessorar i defensar els nostres clients en tota mena de delictes, i en particular respecte de delictes patrimonials, contra l’ordre socioeconòmic, de blanqueig de capital, contra el Medi Ambient i contra la seguretat en el tràfic jurídic.

Delictes patrimonials

Interposem denúncies i querelles criminals davant de qualsevol tipus d’atacs contra el patrimoni (furts i robatoris, extorsions, defraudació, receptació i insolvències punibles).

+ INFO

Delicte de blanqueig de capital

El Principat d’Andorra compta amb una regulació en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capital de les més elaborades del món occidental.
Acompanyem els nostres clients en l’elaboració de processos interns de prevenció contra el blanqueig de capital, en funció, entre altres, de les obligacions legals

+ INFO

Delictes contra l’ordre socioeconòmic

Els  nostres advocats de l’àrea penal compten amb una gran  experiència en la defensa dels nostres clients per  delictes socioeconòmics, i en particular per aquells delictes relacionats amb l’activitat empresarial, incloent delictes relatius a concursos i subhastes públiques, contra la propietat intel·lectual i industrial, relatius al mercat i als consumidors

+ INFO

Delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic

Els nostres advocats penalistes compten amb sòlida experiència en l’organització de l’acusació o de la defensa pels delictes següents: falsedat de documents, supressió de documents, falsedat de dades informàtiques i intrusisme.

+ INFO

Delictes contra el Medi Ambient

Assessorem als nostres clients que desenvolupen al Principat d’Andorra activitats empresarials susceptibles de generar un risc pel medi ambient, amb la finalitat de prevenir la comissió del delicte i així poder gaudir d’una  posició sòlida en cas de trobar-se  immers en un procediment criminal.

+ INFO