Procediments i contenciosos administratius

La nostra especialitat i experiència ens permet assessorar els nostres clients, particulars, societats o grups empresarials tant d’Andorra com internacionals, en tota mena de procediments administratius davant les administracions comunals i general, segons el  Codi d’Administració i les lleis especials que regulen procediments específics, davant totes les instàncies de l’administració des del moment de la notificació del primer acte administratiu (obertura d’expedient sancionador, proposta de sanció, etc.).

Acompanyem els nostres representats en la formulació de recursos administratius d’alçada i de reposició davant el M.I. Govern d’Andorra, fins a l’esgotament de la via administrativa.

Ens encarreguem de la defensa dels interessos dels nostres clients davant qualsevol acte administratiu ferm, iniciant i seguint tots els tràmits del procediment contenciós administratiu davant els Tribunals andorrans, en totes les instàncies existents i fins al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Intervenim en procediments de reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració, derivada d’actes que hagin comportat un greuge o perjudici material (dany emergent o lucre cessant) als nostres clients.

Som especialistes en assessorar i representar els nostres clients empresaris, societats o grups de societats en procediments administratius i contenciosos administratius per qüestions derivades del dret mediambiental vigent a Andorra.