Contractació pública

Comptem amb una dilatada experiència en l’aplicació de la Llei de Contractació Pública i altra normativa relacionada, tant nacional com parroquial (local). Els nostres clients són empresaris de tots els sectors econòmics del país (comerç, energia, sanitat, etc.), contractistes i concessionaris.

Assessorem en el procediment de licitació publicat per l’administració (directament o a través d’empreses públiques i d’empreses parapúbliques com el Servei de telecomunicacions d’Andorra (ANDORRA TELECOM) o la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)), per la prestació de serveis públics.

Negociem i elaborem contractes (concessions d’obres, serveis públics, subministraments de béns i serveis, arrendaments, etc.) que s’hagin de formalitzar amb l’administració fruit d’una licitació o concurs públic o bé per contractació directa. Redactem clàusules de contractes administratius en defensa dels interessos dels nostres clients..

Els nostres coneixements en contractació pública ens permeten assistir i assessorar a administracions, entitats públiques i parapúbliques, així com a  entitats privades contractants, per determinar la tria del procediment de contractació, la tipologia de contracte més escaient per l’operació plantejada, el disseny i concreció d’operacions de col·laboració pública i privada, la preparació de l’expedient de contractació i els plecs que la regeixen, i acompanyem els clients en les qüestions jurídiques que es plantegin durant  la vigència del contracte.

Assessorem els nostres clients en matèria de classificació de contractistes amb l’administració andorrana i de constitució de garanties del compliment del contracte administratiu.

A través del nostre equip d’advocats plurilingüe prestem el més ampli assessorament a particulars, empreses i societats internacionals que hagin de tractar amb les administracions públiques en el Principat d’Andorra mitjançant, per exemple, la creació d’una UTE (Unió Temporal d’Empreses).