Penal

Representem i defensem els nostres clients davant de les jurisdiccions penals del Principat d’Andorra, com a part acusadora, defensora i com a actor civil.

Compareixem per compte dels nostres clients davant de totes les instàncies i  jurisdiccions: Servei de Policia, Jutge Instructor, Hble. Tribunal Unipersonal, Hble. Tribunal de Batlles, M.I. Tribunal de Corts, Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, M.I. Tribunal Constitucional, Tribunal Europeu del Drets Humans.

Intervenim en processos d’extradicions actives o passives.

Constituïm equips multidisciplinaris (auditors, fiscalistes, investigadors, etc.) per a proveir un servei d’assessorament i de defensa penal adaptat a les necessitats del client.

Tenim una especial perícia en la defensa de membres dels òrgans d’administració de societats mercantils, així com en matèria de responsabilitat civil subsidiària de la pròpia societat.

Assessorem i defensem els nostres clients respecte tota mena de delictes, i en particular respecte de delictes patrimonials, contra l’ordre socioeconòmic, de blanqueig de capital, contra el Medi Ambient i contra la seguretat en el tràfic jurídic.