Contenciós

L’equip de processalistes de RAMÉNTOL PUJOL compta amb una gran experiència en matèria judicial i arbitratges, i treballa en estreta col·laboració amb els nostres advocats especialistes en cadascuna de les àrees del dret.

Prestem un assessorament precontenciós als nostres clients, organitzant la millor posició processal per tal de prevenir o organitzar-se front a possibles accions judicials adverses i preparar qualsevol actuació davant de les jurisdiccions andorranes.

Oferim als nostres clients una defensa òptima dels seus interessos, mantenint una actualització constant sobre les modificacions legislatives i canvis jurisprudencials al Principat d’Andorra, en totes les àrees implicades: dret civil, mercantil, penal, laboral, públic, reestructuracions i insolvències, tributari, etc.

Intervenim en procediments de demanda d’homologació de sentències estrangeres (exequàtur), i en instàncies superiors com davant el M.I. Tribunal Constitucional i davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.

blanc
Civil i Mercantil

En matèria processal civil, els nostres advocats compten amb una llarga experiència de més de 50 anys d’intervenció.

Som experts en matèria d’embargaments preventius, de reclamació de quantia, de danys i perjudicis,  demandes d’interpretació i execució de tota mena de contractes

+ INFO

Penal

Representem i defensem els nostres clients davant de les jurisdiccions penals del Principat d’Andorra, com a part acusadora, o defensora i com a actor civil.

Compareixem per compte dels nostres clients davant de totes les instàncies…

+ INFO

Laboral

Representem a empreses i alts directius en procediments laborals, davant la Seguretat Social, el Servei d’Inspecció de Treball, etc., oferint al client la seguretat de ser defensat per un equip d’advocats amb una gran experiència en la matèria.

+ INFO

Públic

La nostra especialitat i experiència ens permet assessorar els clients, particulars, societats o grups empresarials, tant d’Andorra com internacionals, en tota mena de procediments administratius davant les administracions parroquials i general, en el marc legal conformat pel  Codi d’Administració i les lleis especials que regulen procediments específics.

+ INFO

Tributari

Assessorem en tot tipus de procediment precontenciós i contenciós, tributari i fiscal, a Andorra. Proporcionem un seguiment curós i òptim en tota mena de procediments de gestió, recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària.

+ INFO

Constitucional i Tribunal Europeu de Drets Humans

Els nostres advocats especialistes, representen els clients en els procediments instats davant el Tribunal Constitucional, una vegada esgotades les instancies dels tribunals ordinaris i interposat el preceptiu incident de nul·litat d’actuacions.

+ INFO

Arbitratge

Comptem amb un equip d’advocats plurilingüe que ofereix assistència als seus clients en fase precontenciosa i en tot procediment d’arbitratge tant nacional com internacional per a arribar a una solució en conflictes de màxima complexitat.

+ INFO